CPanel

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Özel Güvenlik Marşı

Sample image

İnsanlığa hizmet için yarışan
Zorlu görevlere hemen erişen

Devamı İçin Tıklayın

Özel Güvenlik Görevlisi Yemini

Sample imageTürkiye Cumhuriyeti Devleti Özel Güvenlik Görevlisi olarak...

Devamı için tıklayın

Anket Sonuçları

Sample image Özel Güvenlik Ulusal Anketi çalışması

İndirmek için tıklayın

ÖZEL GÜVENLİĞİN 16.YILI

 

 

ÖZEL GÜVENLİĞİN 16.YILI

On altıncı yılını geride bıraktığımız 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun kanunlaştığı 2004 yılı yıldönümü olarak kabul edilse de, özel güvenlik uygulamasının ülkemizde ilk başlangıç yılı olan 1981 tarihini esas kabul etmek daha doğru olacaktır. Özel güvenlik hizmetleri otuz dokuz yıldan beri toplum hayatı içinde yerini almış ve her noktada artık varlığı kabul ettirmiştir.

Bu yıl, önceki yıllara göre biraz daha fazla kendisini hissettiren bir meslek haline gelmiştir. Bunda pandemi sürecinin etkisi çok büyük olmuştur. Bu süreçte sağlık neferleri ile birlikte görev almışlar ve kamu sağlığı adına can siperane çalışmışlardır. Dünyanın bile çaresizlik içinde kaldığı bu zorlu dönemde hayatını kaybeden özel güvenlik görevlilerine, sağlık çalışanlarına ve vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

Bu yıl dönümüne fazlası ile buruk giriyoruz. Yitirdiğimiz değerlerimizi her zaman şükranla anacağız.

Özel güvenlik birimleri ve görevlileri devletimizin almış olduğu önlemler çerçevesinde sağlık çalışanları ile birlikte büyük bir özveri ile uyum içinde bir çalışma sergilemişlerdir. Asıl görevleri olan kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki güvenlik hizmetlerini ifa ederlerken salgın sırasında kendilerine düşen görevleri de takdir edilecek şekilde ifa etmişlerdir. Özel güvenlik görevlileri sadece sağlık kurumlarında değil, fabrika, banka ve AVM gibi halkın yoğun olarak bulunduğu ticari işletmelerde de alınan önlemlerin uygulanması noktasında görev almaları ile dolaylı da olsa ekonomimize katkı sağlamışlardır. Çalışma hayatının normalleşme sürecinde yerini alarak destek sağlamışlardır. Bu salgın dönemi özel güvenlik hizmetlerinin gerekliliğini ve onlara olan ihtiyacı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Güvenliğe ihtiyaç var mı? gibi zaman zaman soru ve tartışmalara konu olsa da bunun gerekliliği ve farkındalığı net olarak bu dönemde ortaya çıkmış ve bu tartışmalara nokta konulmuştur.

Hatırlanacağı gibi daha önceki yıllarda terör odaklı ve terör faaliyetlerini en aza indirgemeye yönelik yani önleyici, caydırıcı görev hizmeti ifa edilirken, şimdi bir başka tehdit ve tehlike önceliğimiz haline gelmiştir. Bunun yanında rutin hizmetlerimiz devam ederken, önceki tehditleri göz ardı etmeden yeni olası tehlikelere karşı görevlerimiz devam edecektir.

Ulusal ve uluslararası tehditlerin yerinde durduğu bilinci ile kendimizi ve mesleği geliştirmemiz hayati önem arz etmektedir. Artık toplumun genel güvenliğinin yanında, en az onun kadar önemli olan “toplum sağlığı” da görevlerimiz arasında yerini almıştır. Özel güvenlik sektörü tüm unsurları ile bu süreci başarı ile sürdürmüş ve sürdürmektedir. Bu süreçte özel güvenlik birimleri, genel kolluk ve sağlık sektörü ile birlikte uyum içinde çalışarak çok iyi bir örnek sergilemişlerdir. Önümüzdeki dönemlerde kendisini ispatlamış olan özel güvenlik sektörüne farklı başka görevlerde tevdi edilebilir. Özellikle şimdi içinde olduğumuz dönemler gibi olağanüstü hal durumlarında genel kollukla birlikte etkin çalışma ortamları ve uygulamaları başlatılabilir.

Bir takım olumsuzluklar olsa da hayatın akışı devam ediyor. Bizim içinde öyle, STK’ lar olarak mesleğimiz ve meslektaşlarımızı ilgilendiren konular üzerinde hassasiyetle durulması gereken hususları paylaşıyoruz. Olumlu ve olumsuz gelişmeleri birlikte değerlendiriyoruz. Güzel olanları alkışlıyor, eksik kalın kısımlar ile ilgili fikirlerimizi beyan ederek düzeltilmesi noktasında gayretler sarf ediyoruz. Bu noktada, ihtiyaç duyuldukça istek ve önerilerimizi ilgili birimlere iletiyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu önerilerin bir kısmı hayata geçiriliyor, bir kısmı olgunlaşması için bekletiliyor, bir kısmı da kabul görmüyor. Bizler bu önerileri sunarken laf olsun diye değil, saha uygulamalarını gözlemlenerek ve sahada birebir yaşayarak olabilirliği olan öneriler ile gidiyoruz.

Örneğin 05.04.2007 yılında EGM’ ne ‘’Özel Güvenlik Sektöründe Olmasında Fayda Görülen Eksiklikler’’başlığında 41 madde ile ihtiyaç duyulan konular arz edilmişti. Bu 41 madde içinden bu zamana kadar bazı konular ele alınarak düzenlemeye gidilmiş olması özel güvenlik mesleği adına sevindirici bir husustur.

Bu öneriler içinden hayata geçirilen bazı başlıklarını paylaşmak istiyoruz.

Madde 1-Temel eğitim öncesi sağlık kurulu raporlarının aldırılması.

Madde 9-Yenileme eğitimlerinden sonra istenilen sağlık kurulu raporlarının ve harçların kaldırılması

Madde 11-Özel Güvenlik görevlilerinin görev esnasında kullanmış olduğu kıyafetlerin tek tip yapılarak, kıyafetlerin özelliklerinin ve miktarlarının yönetmelikle belirlenmesi. (Bu alanda, kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerine tek tip kıyafet uygulaması güzel bir örnektir, bunun özel sektöre de yaygınlaştırılması gerekir.)

Madde 12-Özel güvenlik birimlerinde hiyerarşik yapının belirlenmesi.

Madde 14-ÖGG Kimlik kartlarının tek merkezden oluşturularak tek bir sicil belirlenmesi ve kimlik kartlarının yeniden şekillendirilmesi.

Madde 27-Denetimlerin periyodik olarak tüm sektörde yapılması. (“bağımsız Denetim Kurulları oluşturularak, denetimlerin bunlarca yaptırılması uygun olacağını değerlendiriyoruz.)

Madde 31-Grup nakil hizmetleri ile ilgili düzenlemeye gidilmesi, gibi kısaca bazı konularımızda düzelemeye gidilmiş olması sevindiricidir.

Ancak daha çözüm bekleyen birçok meselemizin olduğunu meslektaşlarımız yakından biliyor ve takip ediyorlar.

Devlet idaresi sisteminde, otuz dokuz yıllık kısa bir süreli mazisi olmakla birlikte özel güvenliğin sorunlarını bir çırpıda halletmek mümkün değildir. Ancak bunların gündeme alınıp en kısa zaman zarfında da çözüme kavuşturulması mesleğin geleceği açısından önem arz etmektedir.

Sorunlar ve çözümler zaman içinde değişkenlikler ve farklılıklar gösterse de sorunlarımız bellidir. Çözümleri de üç aşağı beş yukarı bellidir.

Kamuoyunda güncelliği olan Bekçi Kanunu olarak adlandırılan ‘’Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’’nda bazı olumlu düzenlemeler yapılarak hayata geçirildi. Kolluk hizmetleri anlamında bu güzel gelişme ile birlikte, özel güvenlikte olduğu gibi bu kanunda da‘’kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetten’’ söz edilmektedir. Dolayısı ile özel güvenlik yetkilerinde de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda olduğu gibi eşitlemeye gidilebilir. Ayrıca eğitimlerinin de buna benzer şekilde planlanması hizmetin daha verimli hale getirilmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda özlük hakları noktasında da örnek teşkil edebilir.

Çözümler ancak tüm tarafların katılım sağlaması ile bir noktaya taşınabilecektir. Aksi takdirde çözüm diye ortaya konulanlar güdük kalacaktır. Bu noktada tüm taraflar üzerine düşeni yerine getirmekle mükelleftir. Bu yönde çaba sarf edilmesi her bir tarafın ve de ülkenin lehine olacaktır.

Özel güvenlik hizmetlerinin işleyiş, uygulama ve özlük hakları yönünden bir takım sorunları olduğu gibi, sektör içinde yer alan EGM’nin, güvenlik birimlerinin, şirketlerin, eğitim kurumlarının, alarm merkezlerinin de sorunları ve şikâyetleri de veya önerileri olabilecektir. Dolayısı ile tüm taraflar bir araya gelerek bu sorunlarımızı hep birlikte çözebiliriz, çözmeliyiz.

Özel güvenlik yıl dönümü kutlu olsun… İleriye doğru emin ve umutlu adımlarla ilerleyeceğiz…

22.06.2020

ÖGTM

Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği

 

 

ÖZEL GÜVENLİK-SİVİL SAYFALAR

“Ana Risk Grubunda Güvenlik Sektörü Çalışanları Bulunuyor”

Cengiz Kıvılcım

 

Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği (ÖGTM) Başkanı ve Özel Güvenlik Risk Danışmanı Cengiz Kıvılcım, koronavirüsle beraber güvenlik sektöründe yeni bir iletişimin boyut kazandığını dile getirdi. COVID-19 virüsünün etki alanı genişledikçe panik halinin yaşandığını belirten Kıvılcım, “Ülkeler kendi önlemlerini en etkili bir şekilde alma gayreti içinde bir takım tedbirlere başvurmakta. Güvenlik sektörü de bu vaziyete pek alışkın olmadığı bir duruma hazırlıksız yakalandı diyebiliriz. Çünkü geçmiş tecrübeler ışığında öncelikleri hırsızlık, soygun, iç suistimaller ve terör ağırlıklı bir organizasyon içinde idi ve önlemlerini de bu çerçevede almışlardı. Ancak içinde bulunulan durum mevcut operasyonların dışında seyretmeye başlayınca önceliklerin sırasını değiştirdi. Şu anki virüs salgının ortasında güvenlik yönetici/müdür/amir ve özel güvenlik görevlileri arasındaki iletişim yeni bir boyut kazanmış durumda. O da şu demek herkesin korkuları aynı, tüm toplumun diğer görevlilerden beklediğini (sağlık, emniyet) sizden de bekliyor olmasıdır. Dolayısı ile birlikte görev icra ederken dayanışma ön plana çıkıyor. Güvenlik görevlilerinin düzenli ve anlık görev bilgilendirmelerine ek olarak yeni ortaya çıkabilecek tehdit ve tedbirler ile uygulanması istenen yeni kurallar olabilecektir. Salgının genel seyrine göre tavır belirlenebilecektir. Biliyorsunuz halkın çalışma ve sosyal alanlarında ilk karşılama görevi özel güvenlik görevlileri de ayrıca tüm sağlık kuruluşlarında ön önde olan özel güvenlik görevlileri. Dolayısı ile ana risk grubunda meslektaşlarımız bulunmakta. En basit örneği geçtiğimiz günlerde bir bankada yaşandı. Doğruluğunu resmi makamlardan teyit edememekle birlikte bir banka şubesinde görevli meslektaşımızı kaybettik. Dolayısıyla özel güvenlik sektörü daha ciddi bir sektör haline gelmeli ve bu ölçüde değer görmelidir” diye konuştu.

https://www.sivilsayfalar.org/2020/03/31/farkli-alanlardaki-stklardan-koronavirus-salgini-icin-oneriler/

 

 

COVID-19 ÖNLEMLERİ

Korona virüsten Korunmak İçin Neler Yapılmalı?

Uzmanlar korona virüsten korunabilmemiz için;

 • Zorunlu olmadığınız durumlarda evden dışarıya çıkmamanızı,
 • Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırmanızı,
 • Dışarıya çıkmak zorunda kaldığınızda diğer insanlarla aranıza en az 1 metre mesafe koymanızı,
 • Diğer insanlarla tokalaşmamanızı, sarılmamanızı ve öpüşmemenizi,
 • Gün içinde ellerinizi sık sık, en az 20 saniye bol su ve sabunla yıkamanızı,
 • Toplu kullanılan kapı kolu gibi yüzeyleri günlük olarak temizlemenizi,
 • Gün içinde sıklıkla kullandığınız yüzeyleri her gün dezenfekte etmenizi,
 • Ellerinizi ağız, burun ve gözleriniz başta olmak üzere yüzünüze değdirmemeniz,
 • Toplum içinde herhangi bir yüzeye temas ettiğinizde dezenfektanla el hijyeninizi sağlamanızı,
 • Para yerine diğer ödeme yöntemlerini tercih etmenizi,
 • Para kullanmak zorunda kaldıysanız ellerinizi vakit kaybetmeden yıkamanızı ya da dezenfektan kullanmanızı,
 • Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkamanızı,
 • Yurtdışı seyahatlerinizi iptal etmenizi ya da bir süre ertelemenizi,
 • Gün içinde yeteri kadar sıvı aldığınızdan emin olmanızı,
 • Dengeli, sağlıklı ve yeterli beslenmenizi,
 • Bağışıklığınızı korumak için günlük fiziksel aktivitelerinize özen göstermenizi,
 • Vitamin ya da mineral eksiklikleriniz varsa doktorunuzun tavsiye ettiği takviyelerden destek almanızı,
 • Yeterli ve düzenli uyumanızı tavsiye ediyor.
 
Sayfa 2 / 36