CPanel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Özel Güvenlik Marşı

Sample image

İnsanlığa hizmet için yarışan
Zorlu görevlere hemen erişen

Devamı İçin Tıklayın

Özel Güvenlik Görevlisi Yemini

Sample imageTürkiye Cumhuriyeti Devleti Özel Güvenlik Görevlisi olarak...

Devamı için tıklayın

Anket Sonuçları

Sample image Özel Güvenlik Ulusal Anketi çalışması

İndirmek için tıklayın

PİKNİK TÜPLERİ HK.

TERÖRLE MÜCADELE ADINA GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR.

03.01.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tüpgaz dağıtım yerlerine kamera zorunluluğu getirilmiş bulunmakta. Bilindiği üzere

özellikle güneydoğudaki eylemlerde sıkça kullanılan piknik tüpleri bir çok askerimizin ve polisimizin şehit olmasına sebep olmuştur.

 

 

 

01.01.2017 terör saldırsında şehid edilen ÖGG leri

Başsağlığı

01.01.2017 tarihinde İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak ve Hatice Koç’a Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı.

‘’Milli birlik ve beraberliğimizi yok etmeyi amaçlayan bu hain saldırılar karşısında büyük Türk milleti, her zamankinden daha güçlü bir şekilde duracaktır. Vatandaşlarımızın temel hakkı olan yaşama arzusunu elinden almaya çalışan bu tür terörist eylemleri şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Ülkemizin istikrarını hedef alan, birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya yönelik yapılan bu saldırıda hayatını kaybeden başta meslektaşlarımız özel güvenlik görevlisi Fatih Çakmak ve Hatice Koç olmak üzere vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.’’

Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği

 

AVM GÜVENLİĞİ HK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

ÖZEL GÜVENLİK BİRİMLERİNİ AVM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YAKINDAN İLGİLENDİREN KONU HAKKINDA YAYIMLANAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ.

 

 

30 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29934

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci, yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme niteliğinde olmayan bakım-onarım, güvenlik ve temizlik gibi belirli dönemlerde tekrarlanan ve alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak giderler, alışveriş merkezindeki perakende işletmeler ile alışveriş merkezi yönetimi tarafından oy birliğiyle bir gider paylaşım usulü belirlenmemiş olması durumunda perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılır. Müştereken belirlenen gider paylaşım usulü en fazla beş yıl süreyle uygulanır.”

“(2) Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden, birinci fıkradaki ortak giderler dışında kalan pazarlama ve yönetim gibi ortak faydaya yönelik hizmetler için katılım payı talep edilebilmesi, bu hususun, taraflar arasındaki sözleşmede belirtilmiş olmasına bağlıdır. Taraflar arasındaki sözleşmede aksi belirtilmedikçe perakende işletmelerin bu giderlere katılım payı birinci fıkraya göre hesaplanır.”

“(7) Alışveriş merkezi yönetimince her yıl mart ayı sonuna kadar, bir önceki yılın ortak giderleri ile ortak kullanım alanı gelirlerine ilişkin rapor hazırlanarak alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderilir. Bu raporda; her bir perakende işletmeden tahsil edilmesi gereken ve tahsil edilen ortak gider katılım paylarına, ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirlere ve ortak gider katılım payından yapılan ödemelere ilişkin bilgiler ile her bir gider türü için ortak gider hesaplamalarına yer verilir. Perakende işletmelerce talep edilmesi halinde, ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirler ile ortak gider katılım paylarından yapılan ödemelere ilişkin belgelerin birer örneği alışveriş merkezi yönetimince perakende işletmelere verilir.”

“(9) Alışveriş merkezi içindeki perakende işletmeden, bu maddeye göre tahsil edilmesi gerekenden daha az ortak gider katılım payı tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilmeyen kısım işyeri malikince karşılanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Alışveriş merkezlerinde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanır. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılır.

(4) İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülen alışveriş merkezlerinde, araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine alışveriş merkezi yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca kurulacak sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar ile bu sistemlerin işletilmesine ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Alışveriş merkezi yönetimi tarafından 2016 yılına ait ortak giderler için avans olarak alınan bedellerin mahsubu 11 inci maddede belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 
Sayfa 9 / 33